Förstå framtiden först

Policyer

Riktlinjer för vårt arbete

Trivector har höga ambitioner inom många områden. Vi vill förstås göra ett riktigt bra jobb åt våra kunder, men vi vill också vara en god aktör inom samhället och en uppskattad arbetsplats. Våra tankar om hur vi vill arbeta finns i våra policyer: