”Rätt från mig”, ”rätt till mig” eller ”rätt från oss”?

2017-04-04
Trendspaning
människor i kö

En av styrkorna med Lean är att konceptet erbjuder en rad handfasta principer och verktyg som fungerar att sprida till verksamhetens alla medarbetare. Uttrycket ”rätt från mig” är ett exempel på detta. Genom att få alla att tänka och ta ansvar för ”rätt från mig” har man lyckats koka ner basen för kundfokus och kvalitet till sin mest vardagliga nivå.

Risk stirra in i nästas rygg

Uttrycket uppmuntrar den enskilde medarbetaren till att ta reda på vad som är rätt leverans för det  egna arbetet och att ta personligt ansvar för att detta också verkligen levereras. Alla medarbetares fokus riktas då nedströms i flödet, som någonstans slutar hos ”den riktige” kunden. Men kundorientering förutsätter i någon mån att den andra parten (kunden) har en leverantörsorientering, dvs möter upp och vill ha dialog som leder till en meningsfull relation. Kundorientering bygger inte på lydighet eller underkastelse utan på samarbete och vilja till att finna ömsesidigt fördelaktiga lösningar. Om alla enbart söker kontakt med nästa part nedströms så kommer alla att stirra in i nästas rygg.

Kombinera med ”rätt-till-mig”

”Rätt från mig” är en bra början och förutsätter att varje medarbetare tar reda på vad som förväntas av den man ska leverera till. Men det kan bli ännu bättre i kombination med ”rätt till mig”, dvs att man inte väntar på att få frågan om vad som ska levereras och på vilket sätt, utan tar aktivt ansvar för att kommunicera detta uppströms. Ofta finns det aktörer i processer som är irriterade på att de inte tycker att de får rätt leverans och därmed saknar rätt förutsättningar för att själv kunna leverera enligt krav. Trots det har de ofta inte bidragit till en bättre förståelse för vilka behov och krav de har på sina kolleger uppströms. Med ”rätt till mig” vidgar man ansvaret till att också omfatta att försöka se till att de som levererar till mig vet vad som förväntas. I kombination med ”rätt från mig” finns bättre förutsättningar för dialog och samarbete. Alla tittar då inte bara in i nästas rygg utan man får anledning att då och då vända ansiktena emot varandra.

Teamet viktigare än individen

Och kanske bör man ta frågan om välfungerande interna kund-leverantörsrelationer ännu längre. Ibland missuppfattats ”rätt från mig” då det ger en övertro på individens prestation som minsta byggsten för en väl fungerande verksamhet. Även om den individuella prestationen är viktig så är det ofta teamet som är den viktigaste organisatoriska enheten. Då kan en diskussion om vad ”rätt från oss” eller ”rätt till oss” betyder vara viktigare än att ensidigt fokusera ”rätt från mig” och ”rätt till mig”.

Texten kommer från bloggen andersljungberg.nu

 

Mer information

Läs mer om Processorientera verksamheten

Kontakta gärna Anders Ljungberg på 010-456 57 81.