Restriktiv parkeringspolicy fick bildelning att ta fart

2018-01-11
Trendspaning
Beteende
Stadsutveckling

Ett experiment med få och dyra parkeringsplatser i en nybyggd stadsdel i Köpenhamn har resulterat i att en högre andel av de boende än genomsnittet använder hållbara transportsätt. Den nya stadsdelen Ørestaden i Köpenhamn har både stadens dyraste parkeringsplatser - och det lägsta bilinnehavet. Det finns alltså skäl att tro att en restriktiv parkeringspolicy räcker för att skapa en god marknad för bildelning, utan några kommunala krav på byggherrarna.

I Köpenhamn har bilanvändandet minskat under senare år och alltfler använder hållbara transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. Trots detta så ökar bil-ägandet för varje år, och speciellt mycket ökar det i nybyggda bostadsområden som i genomsnitt har 1-2 bilar per hushåll.

Parkeringsnormen har halverats

Nybyggda Ørestaden ger en insikt i hur denna trend kan vändas. Här är parkeringsnormen en parkeringsplats per 200 m2 och områdets parkeringsplatser delas mellan kontor och bostäder. Parkeringsnormen har halverats för att stimulera användandet av den nya tunnelbanelinjen och för att göra det mindre attraktivt att äga egen bil. I Ørestaden går det inte att parkera på gatan. De flesta parkeringsplatser finns i parkeringshus med flera våningar och närmaste gratis parkering är en kilometer bort i ett angränsande bostadsområde.

– Ingen vill ha en bil när du inte kan parkera den, säger en invånare i Ørestaden.

– Vi har valt ett liv utan bil eftersom allting är så nära och på gångavstånd. Då är det ingen mening med att ha egen bil, speciellt inte i Ørestaden där det är sjukt dyrt att parkera, förklarar en annan.

Den nya tunnelbanelinjen, färre parkeringsplatser och en månatlig parkeringstaxa har lett till 27 procent lägre bilinnehav i Ørestaden (0,35 bilar /hushåll) jämfört med staden som helhet (0,48 bilar/hushåll).

Flera bilpooler i området

Istället för att äga en bil, är det många i Ørestaden som använder bilpoolsbilar. Fem olika bilpoolsföretag är idag verksamma i Ørestaden med 20-25 bilar tillsammans. Bildelningsföretagen upplever att deras bilar används mer här än i andra delar av Köpenhamn. Det är bilpoolsföretagen som själva sett möjligheten att etablera sig i området. Köpenhamns kommun har inte aktivt medverkat. Bildelningsföretaget Green Mobility ser området som lönsamt, trots att de behöver betala för sina parkeringsplatser. Vissa bildelningstjänster används främst för korta transporter, andra bokas på helgerna för längre turer. Efterfrågan på bildelningstjänster är stor och invånarna berättar att de ibland måste boka bil en månad i förväg.

Påverkar vardagsresandet

Parkeringpolicyn i Ørestaden påverkar vardagen för invånarna i stadsdelen. De har fått ändra sitt sätt att resa till jobbet, göra matinköp och hämta barn. Samtidigt menar invånarna att flytten till Ørestaden gett dem fler möjligheter och att det minskade bilinnehavet inte bara beror på den strikta parkeringspolicyn utan till stor del också på att service och kollektivtrafik finns nära.

Experimentet i Ørestaden visar tydligt att få parkeringsplatser och höga avgifter är användbara verktyg för att förändra invånarnas bilresande och bilägande.

Text: Hanne Collin Eriksen, student på Aalborg Universitet, Köpenhamn, som praktiserade på Trivector hösten 2017.

 

Mer information:

Läs mer om parkering eller mobilitetstjänster och bilpool.