Aktivt arbete har gett halverade koldioxidutsläpp

2020-04-28
Hållbara transporter
Trivector
Hållbarhet
Klimat

Trivectors hållbarhetsredovisning för 2019 visar på att koldioxidutsläppen från resor i tjänsten och till och från arbetet mer än halverats sedan 2016. Vi reser idag kortare sträckor och med ännu större andel gång, cykel och kollektivtrafik än tidigare.

Trivectors hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsrapporten, som just släppts, följer upp företagets hållbarhetsmål för 2019 samt visar på hur företaget arbetar mot flera av FNs globala mål både i vår verksamhet och internt. Uppföljningen visar att Trivectors medarbetare rest kortare sträckor och mer hållbart det senaste året och att våra koldioxidutsläpp halverats sedan 2016. En viktig del i detta är vårt aktiva arbete med grön resplan, det vill säga vår handlingsplan för mer hållbara och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor.

En mix av åtgärder

Vi har infört en mix av åtgärder för att uppmuntra mer hållbart resande, såsom service av privata cyklar på arbetsplatsen, förmånscykel, möjlighet att prova på kollektivtrafik och elcykel, infört parkeringsavgift vid huvudkontoret och förbättrat möjligheterna att hålla digitala möten.

– Allra störst betydelse för det förändrade pendlingsresandet har nog huvudkontorets flytt till ett mer kollektivtrafiknära läge och med mer begränsad parkering haft, men alla delar i mixen har varit viktiga. Det finns inte en åtgärd som passar alla, utan det behövs en palett av åtgärder för att nå resultat, menar Pernilla Hyllenius Mattisson som ansvarar för Trivectors gröna resplan.

Att tjänsteresorna blivit kortare och mer hållbara, beror dels på att Trivector det senaste året haft färre uppdrag som krävt flygresor, dels på det aktiva arbetet med företagets kultur och digitala möten. På Trivector väljer vi alltid tåg om det är möjligt, vilket lett till att 97 procent av resorna mellan våra kontorsorter Lund, Göteborg och Stockholm har skett med just tåg.

Flera vinnare

Den gröna resplanen har varit mycket uppskattad av Trivectors medarbetare. De ser det som positivt att det blivit enklare att gå, cykla eller resa kollektiv till arbetet. Trivector har i sin tur blivit en mer attraktiv arbetsgivare och fått friskare personal. Samhället har vunnit på lägre utsläpp.

– Regeringen har satt upp målet om att minska koldioxidutsläppen från inrikes transporter med 70 procent mellan 2010 och 2030. Det är ett tufft mål, men jag tycker att resultatet från vår verksamhet visar att det går om man arbetar aktivt mot mer hållbara resor, säger Pernilla.

– Vi har arbetat aktivt med att minska utsläppen sedan början av 2000-talet, och klimatkompenserar för det vi inte lyckats minska bort. Den gröna resplan har hjälp oss att fortsätta att bli bättre. Nu går vi vidare. Även om vi kommit långt krävs fortsatt arbete, säger Christer Ljungberg, vd.

Åtgärder Trivectors gröna resplan

Mer information

Läs vår nya hållbarhetsredovisning.
Läs också om vårt hållbarhetsarbete och om gröna resplaner.

Tips! Välkommen på webbinarium 3 juni: Grön resplan – från omstart till omställning

Vill du veta mer om hållbarhetsredovisningen kontakta Emma Lund, hållbarhetsansvarig, 010-456 56 30.
Vill du veta mer om Trivectors gröna resplan, kontakta Pernilla Hyllenius Mattisson, 010-456 56 07.