Hållbarhetsredovisningen för 2016 är klar

2017-06-30
Trivector

Nu är Trivectors hållbarhetsredovisning för 2016 klar. Vi hör till de verksamheter som ännu inte behöver göra en hållbarhetsredovisning, men gör det ändå eftersom hållbarhet är så viktigt för oss.

Trivector har tagit fram en hållbarhetsredovisning varje år sedan 2010. Sedan 2015 följer hållbarhetsredovisningen det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar, enligt gällande standard G4, som tagits fram av organisationen Global Report Initiative. Vi redovisar de aspekter och nyckeltal som motsvarar nivå Core. Hela Trivectorkoncernen omfattas av hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen har granskats av extern revisor.

Mer information

Läs Trivectors hållbarhetsredovisning för 2016. För mer information, kontakta vår miljösamordnare Emma Lund, 010-456 56 30.

Prenumerera