Hållbarhetsredovisningen för 2017 är klar

2018-05-25
Trivector
Trivector

Nu är Trivectors hållbarhetsredovisning för 2017 klar. Ända sedan starten för 30 år sedan har hållbarhet varit en viktig del av Trivectors kultur och affärsidé. Vi har organiserat vårt miljöarbete i tre övergripande teman: miljöanpassade produkter och tjänster; resor, transporter och energianvändning samt inköp och avfallshantering.

Integrerat miljöaspekterna i arbetsprocesserna

Vår största möjlighet att bidra till hållbarhet är genom våra produkter och tjänster. En viktig del i det interna miljöarbetet under 2017 har därför varit att i samband med en översyn av vårt verksamhetssystem tydligare integrera miljöaspekterna i våra arbetsprocesser.

Tjänsteresorna är en av våra mest betydande miljöaspekter med en negativ påverkan, och står för hälften av Trivectors CO2-utsläpp. Därför är vi extra stolta över att vi i år nådde vårt mål sedan många år om att resa med tåg på minst 85% av tjänsteresorna mellan storstadsregionerna.

Social hållbarhet internt och i uppdrag

Social hållbarhet är en annan hjärtefråga på Trivector. Här har vi under 2017 fokuserat både på hur Trivector arbetar internt för att vara en hållbar arbetsgivare och på hur vi arbetar med social hållbarhet i våra uppdrag.

Många av de projekt vi arbetar med syftar till att skapa ett bättre samhälle, både miljömässigt och socialt.

Läs hållbarhetsredovisningen.

Mer information

För mer information, kontakta Emma Lund, miljösamordnare, 010-456 56 30.

Prenumerera