Nu släpper vi vårens kurser

2018-01-16
Trivector
Trivector

Vi erbjuder en lång rad kurser inom både processbaserad verksamhetsutveckling och inom hållbara transporter. I vårens kursutbud hittar du både gamla favoriter som lockar deltagare termin efter termin, och en helt ny kurs, nämligen Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen.

Trivector kurser

Att överföra kunskap till våra kunder är en naturlig del av vårt arbetssätt. Vi ger både öppna kurser och företagsanpassade kurser och vi vänder oss till både privat och offentlig sektor. Lärare är våra mycket kunniga konsulter.

Kurserna kan delas in i två huvudområden:

Säkra din plats redan nu!