Ny bok om hur genus påverkar klimatet

2017-05-16
Trivector
Klimat
Social hållbarhet

Män och kvinnor påverkar klimatet i olika utsträckning. Skulle vi, till exempel, få män att resa som kvinnor skulle klimatutsläppen från persontransporter minska med 20 procent.

En ny bok ”Understanding Climate change through Gender Relations” redigerad av Susan Buckingham och Virgine Le Masson och publicerad av Routledge, behandlar hur klimatförändringar kan kopplas till mäns och kvinnors olika möjligheter i samhället.

Christian Dymén från Trivector har tillsammans med Richard Langlais skrivit ett kapitel om hur Sverige arbetar för att integrera genus i planeringen för att motverka klimatförändringar.

Läs mer om boken här.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Christian Dymén, konsult och forskare med fokus på jämställdhet, genus, social hållbarhet och medborgardialoger på Trivector, 010-456 56 77.