Trivector klimatkompenserar genom småskaliga biogasprojekt i Indien

2022-06-08
Trivector
Klimat

Trivectorgruppen klimatkompenserar 44 ton koldioxid för utsläpp från verksamheten under 2020 och 2021 genom det Gold Standard och Fairtrade-certifierade projektet Bagepalli Coolie Sangha i Indien.

Klimatkompensation

Projektet Bagepalli Coolie Sangha ersätter eldning av ved och fotogen med biogas från småskaliga biogasanläggningar för matlagning och kokning av vatten. Utöver klimatnyttan leder projektet till stora positiva hälsoeffekter då inomhusmiljön förbättras.

Minskade utsläpp

Våra utsläpp under 2020 och 2021 är tillsammans mindre än utsläppen 2019, då de var 51 ton koldioxid. Normalt är våra tjänsteresor vår största utsläppspost. De har minskat drastiskt de senaste åren, vilket även lett till minskade utsläpp.

Mer information

Läs om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning. Du kan också kontakta hållbarhetsansvarig Emma Lund, 010-456 56 30.