Trivector klimatkompenserar i mikrolån-projekt i Kenya

2018-04-19
Trivector
Klimat
Social hållbarhet
Trivector

Vi klimatkompenserar för 73 ton CO2e för utsläpp under 2017. Det sker i ett Gold Standardprojekt i Siaya, Kenya, som genom införandet av mikrolånegrupper ger kvinnor råd att köpa effektiva spisar till hemmen.

Klimatnyttan uppstår då spisarna minskar efterfrågan på ved och hindrar på så sätt avskogning. Dessutom leder projektet till stora positiva mervärden då inomhusmiljön förbättras och jämställdhet främjas.

Vi kompenserar för verksamhetens samlade CO2-utsläpp från tjänsteresor, el, värme (fjärrvärme) samt hälften av utsläppen från arbetsresor och frakt där vi anser att ansvaret bör delas med den anställde/våra leverantörer av frakt.

-Mängden CO2 vi släpper ut minskar från år till år trots att vi blir fler och fler anställda, vilket känns bra. Vi är på rätt väg, säger Emma Lund, miljösamordnare.

Mer information

Läs mer om vårt miljöarbete eller kontakta Emma Lund, miljösamordnare på 010-456 56 30.