Certifierad processägare

  Certifierad processägare

  Omvärlden förändras snabbt och nya förutsättningar och behov måste mötas. Alla organisationer har betydande utmaningar inom ett eller flera områden; värdeskapande, effektivitet, ledtider, agilitet, hållbarhet eller digitalisering. Alla dessa utmaningar berör verksamhetens arbetssätt och förmåga att få strategiska mål att påverka vardagen – med andra ord spelar verksamhetens processer en avgörande roll för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Organisationens processägare och processledare behöver både inspirera till och driva den utveckling som behövs. Och allt är möjligt – det finns alltjämt en närmast bokstavlig guldgruva att utvinna genom att bättre leda och förändra verksamhetens värdeskapande processer.

  Programmet certifierad processägare är skapat för processägare som vill vara aktiv i sin roll och öka sin och verksamhetens förmåga att aktivt leda processer mot högre måluppfyllelse. Programmet vänder sig också till processledare som samarbetar med processägare.

  För att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din utbildning ges du en personlig coach som stöttar dig under hela programmet. Certifieringen utförs på det fundament som boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” utgör – ibland kallad den svenska bibeln om processer. Boken är den absolut mest använda inom området och har över åren använts i mängder av utbildningar vid universitet och högskolor.

  Vad certifieringen ger dig och din organisation

  Som deltagare i programmet certifierad processägare får du inspiration, synsätt och konkreta metoder som du direkt kan använda i din roll. Syftet är att du ska kunna bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap som gör verklig skillnad för dig och din organisation. Under programmet arbetar du med olika sammanställningar och analyser av din process och din organisations förutsättningar. Detta gynnar din organisation och ger även dig som processägare/ledare personliga fördelar i form av kompetens, motivation och olika handlingsplaner att direkt tillämpa.

  Under programmet får du genom utbildningar, coachning och eget arbete med utgångspunkt i din process:

  • Inspiration och perspektiv på hur rollen som processägare/ledare bedrivs för att spela en avgörande roll för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse
  • Klarläggande av dina och din organisations specifika förutsättningar att bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap
  • Perspektiv på hur förutsättningarna i din organisation tas tillvara och eventuellt kan utvecklas
  • Synsätt och verktyg för att förstå och beskriva processer på ett affärsmässigt och strategiskt plan
  • Beskrivning av din process unika förutsättningar och karakteristik och vad dessa betyder för ditt processägarskap/ledarskap.
  • Synsätt och principer för att bestämma en process strategi, grundläggande styrmodell och nyckeltal
  • Tydliggörande av din process befintliga styrmodell och hur denna kan utvecklas
  • Metoder för att i samarbete med andra driva måluppfyllelse och öka verksamhetens processorientering