FAQ

  Frågor & svar

  Vanliga frågor och svar om utbildningsprogrammet Certifierad processägare.

  Hur mycket tid kommer jag att behöva lägga på de fyra analyserna?

  Tiden du behöver lägga varierar med komplexiteten för din process och din organisation. Analyserna syftar till att ge direkt nytta för dig som processägare eller processledare. En grov uppskattning är att de fyra uppgifterna var och en tar ungefär drygt en dag.

  Jag har redan gått någon av kurserna. Hur påverkar det mitt deltagande?

  Att du redan deltagit i en eller flera av de ingående kurserna är ingen nackdel. Du kommer då snabbare nå din certifiering. Och givetvis får du också ett avdrag på priset.

  Vad händer om jag missar en kurs eller ej lämnar in en analys?

  Då reviderar vi planen tillsammans. Alla moment ska vara avklarade för att du ska erhålla certifiering. Vi rekommenderar dock inte att ditt deltagande drar ut på tiden.

  Hur går själva certifieringen till?

  Inför certifieringen kommer du att vara förbered genom att du genomfört alla tidigare moment. Du får också instuderingsfrågor och ett exempel på hur slutprovet kan vara utformat. Det ger dig möjlighet att befästa och eventuellt komplettera dina kunskaper innan skrivningen. Provet skrivs under 2 timmar utan andra hjälpmedel än vad du behöver för att dokumentera dina svar.

  Vad händer om jag ej klarar provet?

  Om du mot förmodan gör det så får du göra en komplettering.

  Hur är beviset på min certifiering utformat?

  Du får ett diplom samt ett certifieringsintyg med redogörelse för kursmoment, underskrivet av författarna till boken Procesbaserad verksamhetsutveckling. Båda dokumenten får du såväl i tryckt form som digitalt.

  Fler frågor?

  Hittar du inte svaret på din fråga, vänligen vänd dig till

  Anders Ljungberg

  Vd Trivector LogiQ, Styrelseordförande Trivectorgruppen

  anders.ljungberg@trivector.se

  010-456 57 81

  Christina Eliasson

  Utbildningskoordinator, Trivector LogiQ

  christina.eliasson@trivector.se

  010-456 57 79