Praktisk information

  Praktisk information

  Kurslitteratur och utbildning av säkerställd kvalitet

  Utbildningsprogrammet utförs utifrån det fundament som boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” representerar. De utbildningar du deltar i är resultatet av decennier av bevakning av den internationella utvecklingen på området, ständig metodutveckling och omfattande interaktion med vår uppdrags- och utbildningskunder.

  Certifieringen utfärdas av författarna Anders Ljungberg och Everth Larsson. Anders har en doktorsexamen inom processorientering och är grundaren av bolaget Trivector LogiQ. Everth är teknologie doktor och professor emeritus vid Tekniska högskolan i Lund och har en lång erfarenhet av konsultarbete inom verksamhetsutveckling och flödesorientering.

  Certifieringskrav

  För dig som ännu inte gått någon av de fyra inkluderade kurserna gäller följande för godkänd certifiering.

  • Genomför alla ingående moment inom 18 månader från påbörjat program
  • Delta aktivt i de fyra kurserna, med 100% närvaro
  • Utför de fyra analyserna, presentera dem och få dem godkända av din coach
  • Delta i certifieringsdagen
  • Skriv 75% rätt på certifieringsprovet

  Pris

  Pris: 85 000 kr exkl. moms. OBS – fram till 31/12 2022 erbjuder vi 10% i rabatt (76 500 exkl. moms)!

  I priset ingår samtliga moment i programmet:

  • Coachning för att maximera nyttan av ditt deltagande i programmet
  • Deltagande i fyra utbildningar
  • Coachning av dina fyra analyser
  • Certifieringsdag
  • Kurslitteratur och kursdokumentation.

  Du som har gått en eller flera kurser hos oss tidigare, kontakta oss för justerad prisuppgift.