Certifierad processutvecklare

  Certifierad processutvecklare

  Processutvecklare är en mångfacetterad roll som kräver både förståelse och kunskap inom ett antal skilda områden. Vi på Trivector har utifrån 20 års erfarenhet från kundprojekt och metodutveckling tagit fram ett utbildningsprogram som ger dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll som verksamhetsutvecklare eller processledare. Du får konkreta verktyg och metoder på hur du kan förbättra den interna effektiviteten i din verksamhet och öka kundnöjdheten.

  För att säkerställa att du får ut maximal nytta av din utbildning erbjuder vi dig en personlig coach som stöttar dig under hela programmet. Certifieringen utförs utifrån boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” – den svenska bibeln om processer. Boken är den mest använda inom området och används på fler än 20 olika universitet och högskolor.

  Efter certifieringen

  Genom att genomgå vår certifiering så säkerställer du att du har en hög nivå av förståelse och kunskap om att genomföra processutveckling. Detta gynnar verksamheten du arbetar för och ger även dig som processutvecklare en personlig konkurrensfördel.

  Under programmet lär du dig att:

  • Bedriva processutvecklingsprojekt.
  • Identifiera verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt utföra förändringar som ger effekt och leder till resultat.
  • Rita processkartor och skapa hållbara samarbeten över organisatoriska gränser.
  • Du får metoder och verktyg som hjälper dig att skapa en samsyn av verksamheten.
  • Etablera och vårda processer i verksamheten och sätta upp tydliga mål för processarbetet.
  • Utveckla mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig avgöra vad som är viktigt att mäta, hur du ska gå tillväga och följa upp resultat.
  • Hålla processarbetet levande i verksamheten samt jobba kontinuerligt med att förbättra verksamheten utifrån kund, medborgare eller brukare.

  Kontakta mig

  Är du intresserad och vill veta mer? Fyll i ditt telefonnummer och e-post så kontaktar vi dig inom kort.