FAQ

  Frågor & svar

  Vanliga frågor och svar om utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare.

  Hur mycket tid kommer jag att behöva lägga på uppgifterna hemma?

  Du kommer behöva lägga 1-2 dagar på hemuppgifter efter varje kurs. Du kommer få en praktiskt uppgift samt göra en reflektion utifrån boken.

  Jag har redan gått delar av utbildningen. Kan jag vara med ändå?

  Ja, det går bra. Du får göra en manuell anmälan. Du får sedan komplettera med de kurser som fattas och göra hemuppgifter och slutprov. Kostnaden blir mindre ju fler kurser du redan gått.

  Vad händer om jag missar ett prov, ej lämnar in en uppgift?

  Alla uppgifter ska vara inlämnade för att du ska erhålla certifiering.

  Vad händer om jag misslyckas på sluttentamen?

  Då får du komplettera med de moment som saknas.

  Vad händer om Trivector ställer in en kurs?

  Då förlängs tidsfönstret för certifiering.

  Hur kommer certifieringen att se ut?

  Du får ett diplom samt ett certifieringsintyg med kursinnehåll (enligt Bolognaprocessen) underskrivet av författarna till boken verksamhetsutveckling

  Fler frågor?

  Hittar du inte svaret på din fråga, vänligen vänd dig till

  Ida Lindström

  Kommunikation, Trivector LogiQ

  ida.lindstrom@trivector.se

  010-456 57 99

  Mikael Elvander

  Vice vd, Trivector LogiQ

  mikael.elvander@trivector.se

  010-456 57 88