Om utbildningen

  Utbildningens upplägg

  Samtliga programdeltagare tilldelas studielitteratur och jobbar aktivt med boken ”processbaserad verksamhetsutveckling” både inför kurserna och under utförandet av hemuppgifterna. Programmet består av fyra kurser: Skapa fungerande processer (3 dagar), Kartlägga och dokumentera processer (2 dag), Utveckla processer för bestående förändring (3 dagar) och Utveckla mätsystem för processer (3 dagar). Samtliga kurser är praktiskt utformade och innehåller moment där du får möjlighet att tillämpa och testa olika metoder, mallar och verktyg.

  Under utbildningen utför du även två hemuppgifter som du tillämpar i den egna verksamheten vilket göra att du direkt kan dra nytta av det du lär dig. Möjligheten att utgå från ett fiktivt case finns också. Resultatet av hemuppgiften kan ni sen använda i verksamhetens processarbete. Efter varje hemuppgift får du feedback och coachning av din personliga coach. Utbildningen avslutas sedan med en certifieringsdag och ett slutprov.

  En mer detaljerad beskrivning av alla moment i utbildningsprogrammet finner du nedan.

  Är du redan kund hos oss och har gått någon av kurserna som ingår i programmet? -hör då av dig till oss så tar vi fram en anpassad utbildningsplan.

  Möt din personliga coach

  Under hela utbildningsprogrammet har du en personlig coach som hjälper dig och svara på frågor som berör programmet. Coachens uppgift är att maximera nyttan av din utbildning.

  Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har en gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med flera olika verksamheter, både inom privat och offentlig sektor.

  Detaljerat program

  Så här går det till

  Ansök och anmälan

  Skicka in din ansökan här så kontaktar vi dig.

  Lämna in svar på frågor inför kursstart

  När vi har mottagit din ansökan får du ett frågeformulär samt praktisk information inför kursstart. Därefter anmäler du dig till den första kursen.

  Möt din personliga coach

  Du träffar din personliga coach över Skype för att gå igenom eventuella frågor inför kursstart. Ni diskuterar dina erfarenheter av processutveckling och hur din coach kan hjälpa dig under programmets gång.

  Gå Skapa fungerande processer

  Kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Du får inspiration och angreppssätt som gör det möjligt att göra rätt från början och skapa bestående resultat. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer

  Gå Kartlägga och dokumentera processer

  Bra processdokumentation används, medan dålig samlar damm och dödar intresse. Kursen fokuserar på hur du ritar processkartor på bästa sätt och du lär dig behärska ett område som annars riskerar att bli processarbetets stora akilleshäl. Mer information om kursen: Kartlägga och dokumentera processer

  Gör uppgift och få feedback

  Med hjälp av boken och det du lärt dig på de senaste två kurserna utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten.

  Gå Utveckla processer för bestående förändring

  Kursen ger dig en komplett projektmetodik och verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring. Vi går igenom projektmodellen F-ektiv som vi själva använder för processutveckling i konsultuppdrag. Alla steg i utvecklingen tas upp – från projektdefinition till överlämning av den nya processen till linje-verksamheten. Särskild vikt läggs på utmaningen att genomföra förändringar. Mer information om kursen: Utveckla processer för bestående förändring

  Gör uppgift och få feedback

  Här gäller samma upplägg som för tidigare hemuppgift. Med hjälp av boken och det du lärt dig på den senaste kursen utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten.

  Gå Utveckla mätsystem för processer

  Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer

  Certifieringsdag med prov

  Vi erbjuder certifieringsprovet tre gånger om året. Provet består av en skriftlig del och ett praktikfall. Inför praktikfallet ska du förbereda dig för en muntlig presentation samt en opponering. Minst två kursdeltagare behövs för att kunna genomföra certifieringsprovet.

  Erhålla certifiering

  Efter godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med kursinnehåll enligt Bolognaprocessen.