Om utbildningen

  Utbildningens upplägg

  Samtliga programdeltagare tilldelas studielitteratur och jobbar aktivt med boken ”processbaserad verksamhetsutveckling” både inför kurserna och under utförandet av hemuppgifterna. Programmet består av fyra kurser: Skapa fungerande processer (3 dagar), Kartlägga och dokumentera processer (2 dag), Utveckla processer för bestående förändring (3 dagar) och Utveckla mätsystem för processer (3 dagar). Samtliga kurser är praktiskt utformade och innehåller moment där du får möjlighet att tillämpa och testa olika metoder, mallar och verktyg.

  Under utbildningen utför du även två hemuppgifter som du tillämpar i den egna verksamheten vilket göra att du direkt kan dra nytta av det du lär dig. Möjligheten att utgå från ett fiktivt case finns också. Resultatet av hemuppgiften kan ni sen använda i verksamhetens processarbete. Efter varje hemuppgift får du feedback och coachning av din personliga coach. Utbildningen avslutas sedan med en certifieringsdag och ett slutprov.

  En mer detaljerad beskrivning av alla moment i utbildningsprogrammet finner du nedan.

  Är du redan kund hos oss och har gått någon av kurserna som ingår i programmet? -hör då av dig till oss så tar vi fram en anpassad utbildningsplan.

  Personlig coach stödjer dig

  Under hela utbildningsprogrammet har du en personlig coach som stödjer dig genom programmet. Coachens fokus är att maximera nyttan av din utbildning, för dig och din organisation.

  Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har alla gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med mängder av olika verksamheter, inom privat såväl som offentlig sektor.

  Detaljerat program

  Så här går det till

  Ansök och anmälan

  Skicka in din ansökan här så kontaktar vi dig inom kort.

  Beskriv din situation

  Vi vill veta din situation och dina förväntningar på programmet. Med hjälp av ett frågeformulär redgör du enkelt för din roll, aktuell situation och vad du önskar uppnå med programmet. Frågeformuläret skickar vi till dig efter att vi mottagit din anmälan.

  Möt din coach

  Du träffar din coach. Tillsammans klargör ni hur programmet kan ge mesta möjliga nytta för dig och din organisation. Baserat på er dialog kommer ni överens om en utbildningsplan som passar dig.

  Gå Skapa fungerande processer

  Kursen behandlar processynsättet, huvudprocesskartor och framför allt metoder och roller för att etablera och vårda verksamhetens processer. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer

  Gå Kartlägga och dokumentera processer

  Kursen fokuserar på hur du ritar processkartor på bästa sätt och du lär dig behärska ett område som annars riskerar att bli processarbetets stora akilleshäl. Mer information om kursen: Kartlägga och dokumentera processer

  Gör uppgift och få feedback

  Med hjälp av boken och det du lärt dig på de senaste två kurserna utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten.

  Gå Utveckla processer för bestående förändring

  Kursen ger dig en komplett projektmetodik och verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring. Vi går igenom projektmodellen F-ektiv som vi själva använder för processutveckling i konsultuppdrag. Alla steg i utvecklingen tas upp – från projektdefinition till överlämning av den nya processen till linje-verksamheten. Särskild vikt läggs på utmaningen att genomföra förändringar. Mer information om kursen: Utveckla processer för bestående förändring

  Gör uppgift och få feedback

  Här gäller samma upplägg som för tidigare hemuppgift. Med hjälp av boken och det du lärt dig på den senaste kursen utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten.

  Gå Utveckla mätsystem för processer

  Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer

  Genomför din certifiering

  Programmet avslutas med en dag då du skriver ett certifieringsprov. Dagen innehåller också inspiration och möte med andra deltagare i programmet. Och firande såklart!

  Erhålla certifiering

  Efter godkända moment och godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med programinnehåll.