Förstå framtiden först

Certifierad processutvecklare

Certifierad processutvecklare

Ta chansen och certifiera dig inom processutveckling. Utbildningsprogrammet certifierad processutvecklare ger dig grundstenarna en processutvecklare måste besitta för att kunna hantera de utmaningarna som uppstår i och med dagens snabba förändringstakt. 

Det är en mångfacetterad roll som kräver både förståelse och kunskap inom ett antal skilda områden. Vi på Trivector har utifrån 20 års erfarenhet från kundprojekt och metodutveckling tagit fram ett utbildningsprogram som ger dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll som verksamhetsutvecklare eller processledare.  Du får konkreta verktyg och metoder på hur du kan förbättra den interna effektiviteten i din verksamhet och öka kundnöjdheten.  

För att säkerställa att du får ut maximal nytta av din utbildning erbjuder vi dig en personlig coach som följer dig under hela programmet. Certifieringen utförs utifrån boken "Processbaserad verksamhetsutveckling" - den svenska bibeln om processer. Boken är den mest använda inom området och används på fler än 20 olika universitet och högskolor.  Certifieringen utfärdas av författarna.  

Efter certifieringen kan du

Genom att genomgå vår certifiering så säkerställer du att du har en hög nivå av förståelse och kunskap om att genomföra processutveckling. Detta gynnar verksamheten du arbetar för och ger även dig som processutvecklare en personlig konkurrensfördel.

Under programmet lär du dig att…

  • Identifiera förbättringsmöjligheter inom din verksamhet samt att verkställa och driva ett förändringsarbete som leder till bestående resultat.
  • Rita processkartor och skapa hållbara samarbeten över organisatoriska gränser. Du får metoder och verktyg som hjälper dig att skapa en samsyn av verksamheten. 
  • Jobba kontinuerligt med att förbättra verksamheten utifrån kund, medborgare eller brukare samt att agera agilt och anpassa verksamheten efter dagens snabba utvecklingstakt.
  • Utveckla mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig avgöra vad som är viktigt att mäta, hur du ska gå tillväga och följa upp resultat.   
Certifierad processutvecklare, Trivector LogiQ
Anmäl dig här till utbildningen Certifierad processutvecklare

Kontakta mig

Är du intresserad och vill veta mer eller har du frågor om programmet? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort. 

Prenumerera!

Jag är intresserad av verksamhetsutveckling och vill anmäla mig till utskick med:

  • tips och inspiration
  • erbjudanden om kurser
  • inbjudan till seminarier.