Förstå framtiden först

Om utbildningen

Utbildningens upplägg

Du sätter tempot själv. Du kan gå programmet på en termin (6 månader) eller välja att göra det över två terminer (12 månader). Du måste dock ha utfört samtliga moment inom tre terminer (18 månader).

Programmet innehåller 7 kursdagar. Inför varje kurs får du en läsanvisning och läser ett avsnitt ur boken. Mellan kurserna utför du en hemuppgift. Det är totalt två hemuppgifter som ska utföras under utbildningsperioden. När du gått samtliga kurser och utfört hemarbetet avslutas utbildningsprogrammet med ett certifieringsprov. Omfattningen av hemarbetet, förberedelser och certifieringsprovet motsvarar totalt ca 10 arbetsdagar. 

En mer detaljerad beskrivning av alla moment i utbildningsprogrammet finner du nedan.

Är du redan kund hos oss och har gått någon av kurserna som ingår i programmet? -hör då av dig till oss så tar vi fram en anpassad utbildningsplan.

Möt din personliga coach

Under hela utbildningsprogrammet har du en personlig coach som hjälper dig och svara på frågor som berör programmet. Coachens uppgift är att maximera nyttan av din utbildning.

Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har en gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med flera olika verksamheter, både inom privat och offentlig sektor.

Detaljerat program

Så här går det till

Ansök och anmälan

Skicka in din ansökan här så kontaktar vi dig.

Lämna in svar på frågor inför kursstart

När vi har mottagit din ansökan får du ett frågeformulär samt praktisk information inför kursstart. Därefter anmäler du dig till den första kursen. 

Möt din personliga coach

Du träffar din personliga coach över Skype för att gå igenom eventuella frågor inför kursstart. Ni diskuterar dina erfarenheter av processutveckling och hur din coach kan hjälpa dig under programmets gång.

Gå Skapa fungerande processer

Kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Du får inspiration och angreppssätt som gör det möjligt att göra rätt från början och skapa bestående resultat. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer

Gå Kartlägga och dokumentera processer

Bra processdokumentation används, medan dålig samlar damm och dödar intresse. Kursen fokuserar på hur du ritar processkartor på bästa sätt och du lär dig behärska ett område som annars riskerar att bli processarbetets stora akilleshäl. Mer information om kursen: Kartlägga och dokumentera processer

Gör uppgift och få feedback

Med hjälp av boken och det du lärt dig på de senaste två kurserna utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten. 

Gå Utveckla processer för bestående förändring

Kursen ger dig en komplett projektmetodik och verktyg för att identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring. Vi går igenom projektmodellen F-ektiv som vi själva använder för processutveckling i konsultuppdrag. Alla steg i utvecklingen tas upp – från projektdefinition till överlämning av den nya processen till linje-verksamheten. Särskild vikt läggs på utmaningen att genomföra förändringar. Mer information om kursen: Utveckla processer för bestående förändring 

Gör uppgift och få feedback

Här gäller samma upplägg som för tidigare hemuppgift. Med hjälp av boken och det du lärt dig på den senaste kursen utförs en hemuppgift som tillämpas på den egna verksamheten. 

Gå Utveckla mätsystem för processer

Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer

Certifieringsdag med prov

Vi erbjuder certifieringsprovet tre gånger om året. Provet består av en skriftlig del och ett praktikfall. Inför praktikfallet ska du förbereda dig för en muntlig presentation samt en opponering. Minst två kursdeltagare behövs för att kunna genomföra certifieringsprovet.

Erhålla certifiering

Efter godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med kursinnehåll enligt Bolognaprocessen.