Utbildningar

    Utbildning inom hållbara transporter

    Välkommen att kompetensutveckla dig hos oss! Vi erbjuder egna kurser inom hållbara transporter. Många av kurserna har öppna kursdatum och alla kurserna kan dessutom skräddarsys för olika kunder och ändamål. Hör gärna av dig till kursansvarig med en förfrågan om skräddarsydd utbildning.

    Allmänna villkor för kursbokning

    Med anledning av Corona/Covid-19 har vi valt att göra om våra fysiska kurser till digitala kurser, om läget förändras kan detta omprövas. I informationen för varje enskilt kurstillfälle framkommer det hur kursen ska genomföras. Du som har anmält dig till en kurs informeras även direkt om det sker några förändringar.