Förstå framtiden först

Åtgärdsvalsstudie – för mer hållbart transportsystem

Åtgärdsvalsstudie – för mer hållbart transportsystem

Få bättre förståelse och kunna tillämpa åtgärdsvalsmetodiken

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metod som grundar sig på dialog och som används i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart transportsystem. Alla transportslag ska ingå och fyrstegsprincipen ska användas, som innebär att tänka om och optimera innan om- eller nybyggnation.

Åtgärdsvalsstudier är en metod som används både av Trafikverket, regioner och av kommuner som vill ligga steget före nationell och regional planering. Trafikverket kräver att alla åtgärder som planeras längs med det statliga vägnätet eller ska utredas enligt ÅVS-metoden. Alla formella planeringsprocesser och objekt i länsplaner och nationella planer ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Att förstå och kunna tillämpa åtgärdsvalsmetodiken kommer därför att utgöra ett bärande inslag i regional planering av transportsystemet, och vara en nyckel till framgångsrik regional utveckling.

Den här kursen fokuserar på de olika stegen i åtgärdsvalsstudier. Med ett strukturerat angreppssätt, som täcker alla viktiga aspekter i åtgärdsvalsprocessen, ger denna kurs dig förutsättningar för att delta i eller driva en åtgärdsvalsstudie för att uppnå uppsatta mål. Kursen baseras på Trafikverkets handledning för åtgärdsval samt konkreta erfarenheter från ett antal av de åtgärdsvalsstudier som hittills har genomförts.

Målgrupp

Kursen vänder sig till trafikplanerare inom kommuner, trafikmyndigheter, beställarorganisationer och trafikutövare och ger kunskap och förståelse i hur vi på bästa sätt kan tillämpa åtgärdsvalsmetodiken.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och kursdokumentation.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Åtgärdsvalsstudie – för mer hållbart transportsystem, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)