Förstå framtiden först

Buller Väg och Buller Tåg

Lär dig bullerberäkning

Buller Väg och Buller Tåg är två datorprogram för snabb beräkning av buller. Programmen är baserade på Naturvårdsverkets beräkningsmodeller och används av kommuner, konsulter med flera.

Bullerberäkning med Buller Väg II

I denna kurs lär du dig hur du använder vårt program Buller Väg för att beräkna vägtrafikbuller. Den första halvan av dagen ägnas åt olika former av teori, bl a allmänt om akustik och ljudtryck, teorin bakom modellen, begränsningar och riktvärden. Vi går också igenom programmets uppbyggnad och hantering. Teorin understöds av ett flertal realistiska exempel på hur man gör beräkningar där övningsledaren visar förslag på lösningar på problem. Resten av dagen får du genomföra egna praktiska övningar framför datorn. Övningsledare finns hela tiden till hands för att svara på frågor, ge praktisk hjälp mm.

Bullerberäkning med Buller Tåg 

I denna kurs får du, under en dag, lära dig hur du på bästa sätt använder vårt program Buller Tåg för att beräkna buller från tågtrafik. Den första halvan av dagen ägnas åt olika former av teori, bl a allmänt om akustik och ljudtryck, teorin bakom modellen, begränsningar och riktvärden. Vi går också igenom programmets uppbyggnad och hantering. Resten av dagen får du genomföra egna praktiska övningar framför datorn. Övningsledare finns hela tiden till hands för att svara på frågor, ge praktisk hjälp mm.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till dig som inte tidigare arbetat med Trivectors Buller Väg respektive Buller Tåg, men även till dig som vill fördjupa din kompetens eller inte är helt insatt i hur beräkningsmodellerna fungerar. Det är viktigt att ha god kännedom om modellerna för att inte riskera att använda programmen på ett felaktigt sätt. Våra deltagare kommer bland annat från kommuner, Trafikverket och andra konsultfirmor.

Pris

Buller Väg kostar 5900 kr (exkl moms).
Buller Tåg kostar 5000 kr (exkl moms).

I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Vill du veta mer?

Läs mer om programmen Buller Väg II och Buller Tåg. Vill du veta mer om våra bullerkurser, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

Buller väg - 16 oktober, Lund

Buller tåg - 17 oktober, Lund

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)