Förstå framtiden först

Godstransporter i stadsplaneringen

Godstransporter i stadsplaneringen

Godstransporterna kan ses som samhällets blodomlopp och är en förutsättning för attraktiva och levande städer. Samtidigt genererar godstransporter mycket (tung) trafik i stadsmiljön, vilket medför betydande utmaningar för städernas attraktivitet.

I den här kursen lär du dig hur kommuner kan arbeta med godstransporter. Du lär dig grunderna om dagens godstransporter, rådande utveckling och hur man på olika nivåer i den kommunala planeringen kan arbeta med godstransporter för en attraktivare stad. Du ökar din förståelse för godstransportsystemet och dess aktörer, samt hur godstrafiken påverkar staden och vice versa.

Vi tog tillsammans med Malmö stad fram en godstrafikutbildning för Malmö stads anställda 2014. Malmöutbildningen var en del av lanseringen av Malmös godstrafikprogram, och är Sveriges första skräddarsydda godstrafikutbildning för kommunala tjänstemän. Delar av denna kurs har inspirerats av utbildningen i Malmö.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig om arbetar med stadsplanering eller trafikplanering. Det kan vara på strategisk nivå, detaljplaneringsnivå eller med drift, underhåll eller reglering. 

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Hört från tidigare kursdeltagare

”Tydligt och välplanerat”

”Kunniga och duktiga kursledare”

”En bra övergripande kurs om godstrafik i samhällsplaneringen”

”Den ger en bra introduktion, överblick och sammanfattning av arbete med gods och logistik”

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Godstransporter i stadsplaneringen, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

8 oktober, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)