Förstå framtiden först

Mobility Management 3.0

Mobility Management 3.0

Mobility management (MM) – att påverka resan innan den har börjat – är ett sätt att effektivisera resor och transporter. Och göra dem mer hållbara. MM har gått från en entusiastdriven verksamhet till ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem.

I den här kursen får du ta del av den senaste forskningen kring människors beteenden för att kunna använda MM mer effektivt, systematiskt och långsiktigt, samt praktiska verktyg för detta. Du får både en bred förståelse för vad MM är idag, och hur ny kunskap, forskning och praktisk erfarenhet kan användas för att göra MM ännu mer värdeskapande. Beteendeekonomi, kommunikationsvetenskap och kunskap om hur hjärnan fungerar varvas med exempel från verkligheten. Du blir mer strategisk, systematisk och innovativ i ditt MM-arbete. Kursens innehåll går att tillämpa såväl för befintliga som nya verksamheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, med mobilitetsprojekt och hållbara resor och transporter i en kommun, offentlig verksamhet eller internt inom en organisation.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Hört från tidigare kursdeltagare

”Goda idéer. Kursledarna har egna erfarenheter som har gett givande diskussioner.”

”Kursen gav oss en gemensam plattform och tid att vara i frågan. Kursen är proffsigt genomförd”

”Idéspruta, sporrar i vårt eget arbete”

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Erbjudande: När du går Mobility Management 3.0 får du 20 % rabatt på SUMO-kursen.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Mobility Management 3.0, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

15 oktober, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)