Förstå framtiden först

Modern spårvägsutformning

Modern spårvägsutformning

Få hela spektrat från spårvägen som stadsbyggnadselement och ner till detaljer som växeltyper och övergångskurvor

Spårvägar bygger på en helt annan teknik än järnvägar och tunnelbanespår. Spårvägarna är anpassade för att ta sig fram mellan hus, bilar, fotgängare och cyklister. Hänsyn måste tas till alla som rör sig i staden. Samtidigt vill resenärerna ha en snabb, säker och bekväm tur. Hur snäv kan man då göra kurvan, och hur lägger man växlarna?
Med tanke på att spårvägslinjerna ofta ligger fast i hundra år eller så, är det smart att placera dem rätt från början. Kursen beskriver hela spektrat från spårvägen som stadsbyggnadselement och ner till detaljer som växeltyper och övergångskurvor, med exempel från Sverige och övriga Europa.
Kursledare är Stig Hammarson, Sveriges ledande expert på utformning av spårvägens geometri, växlar, korsningar och andra specialiteter som skiljer spårväg från järnväg. Stig har över 40 års erfarenhet från förstudier för spårvägar och integration av spårvägar i detaljplaner och i översiktsplaner.

Program

09.00 Välkomna

09.10 Spårvägen idag

Från 1800-tal till 2000-tal i spårvägsvärlden

09.20 Kännetecken för modern spårväg

Goda och mindre goda exempel från omvärlden

09.35 Standarder och handledningar

Göteborg TPU, Norrköping Banstandard, Spårvägshandledning Skåne, BoStrab

10.00 Förmiddagsfika

10.30 Spårvagnar och svep

10.50 Spårvägens utrymmesbehov

11.10 Strömförsörjning

11.30 Spårvägen i relation till övrig trafik

Trafiksäkerhet, signaler och framkomlighet

12.00 Lunch

13.00 Banteknik - radier, lutningar och laster

En bra linjeföring

Övergångsbågar

Växeltyper i gatuspår

Rännskenekorsningar

Förtungade växlar (utdragsväxlar)

Tvillingspår, klätterväxlar, kuriosa

Vignolspår – rännskena

15.00 Eftermiddagsfika

15.20 Hållplatser

Placering och utformning

15.40 Frågestund och diskussion

Diskussioner som inte hunnits med tidigare under dagen, till exempel egna problem

16.30 Slut för dagen

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till planarkitekter, trafikplanerare, järnvägsprojektörer med flera. 

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Pris

6000 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.
Kursen kan tyvärr inte genomföras med färre än 10 deltagare.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Modern spårvägsutformning, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)