Förstå framtiden först

Parkering i en attraktiv stad - fastighetsutvecklare

Parkering i en attraktiv stad – för fastighetsutvecklare

Bättre förståelse för fastighetsutvecklarens möjligheter och kommunernas arbete med parkering

I stadsplaneringen har kommuner ofta hanterat bilparkering som ett givet behov som ska tillgodoses av fastighetsutvecklaren. Detta synsätt är under förändring och många kommuner moderniserar sina parkeringsnormer. De blir generellt mer flexibla, där införande av andra typer av åtgärder kan resultera i sänkta krav på antal bilparkeringsplatser. Detta ger möjlighet att anpassa bilparkeringstal till det specifika exploateringsprojektet, vilket ofta kan positiva effekter på markutnyttjande, projektekonomi och förutsättningarna för hållbart resande. I denna kurs lär du dig bland annat grunderna om parkeringsnormer, flexibla parkeringstal och vilka åtgärder som finns för att påverka efterfrågan på bilparkering.

Efter denna kurs får du bättre förståelse för möjligheterna att styra efterfrågan på parkering.

Läs mer om kursinnehållet i produktbladet till höger.

Målgrupp

Kursen är avsedd för fastighetsutvecklare. Den vänder sig främst till dig som arbetar i tidiga skeden med exploateringsfrågor.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Öppen eller skräddarsydd kurs

Kursen ges i två varianter, som öppen kurs och som skräddarsydd kurs för ditt företag.

Öppen kurs – Den öppna kursen har deltagare från olika företag, se plats och datum till höger.

Skräddarsydd kurs - Är ni flera på ert företag som vill gå kursen skräddarsyr vi den gärna för er. Datum och ort väljs utifrån era önskemål. Kursen kan då specialanpassas med fördjupning i olika delar, t ex praktisk tillämpning av parkering som styrmedel i nybyggnadsområden för en lägre parkeringsnorm, allt utifrån era önskemål.

Pris

4500 kr exkl moms. I priset ingår förmiddagsfika och dokumentation.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Parkering i en attraktiv stad - för fastighetsutvecklare, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

24 oktober, kl.9-12.30, Göteborg
26 november, kl 9-12.30, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)