Förstå framtiden först

Parkering i en attraktiv stad - för kommuner

Parkering i en attraktiv stad – för kommuner

Få bättre förståelse för möjligheterna att styra efterfrågan på parkering

Från att sedan 1950-talet ha handlat om att tillgodose ett behov, har parkering allt mer kommit att bli en stadsbyggnadsfråga. Framtidens städer ställer stora krav på tillgänglighet och närhet mellan invånare, arbetsplatser och allt annat staden har att erbjuda. Att rymma de urbana funktionerna inom ett begränsat område ställer i sin tur krav på ett transportsystem som inte tar för stor yta i anspråk. En stor del av trafikplaneringen i Sverige utgår från den rörliga trafikens behov, men faktum är att en bil i genomsnitt står parkerad 95 procent av tiden. En smart och effektiv parkeringshantering är därför en av nycklarna för att lyckas åstadkomma en tät och attraktiv stad.

Efter denna kurs får du bättre förståelse för möjligheterna att styra efterfrågan på parkering.

Kursen kan specialanpassas med fördjupning i olika delar, t ex praktisk tillämpning av parkering som styrmedel i nybyggnadsområden för en lägre parkeringsnorm, allt utifrån kundens önskemål.

Målgrupp

Kursen är avsedd för kommuner av alla storlekar. Den vänder sig främst till tjänstemän som arbetar med trafik- och stadsplanering eller mark- och exploatering, chefstjänstemän och förtroendevalda. 

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Parkering i en attraktiv stad - för kommuner, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

17 oktober, kl. 9-16, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3.