Förstå framtiden först

Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik utifrån handboken Kol-TRAST

Få bättre kunskap om förutsättningar och principer för attraktiv och effektiv kollektivtrafik

En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsplanering. Kollektivtrafiken bidrar till städernas och regionernas utveckling och skapar förutsättningar för ett mer jämställt och tillgängligt transportsystem. För att kollektivtrafiken ska kunna fylla denna roll måste resenärerna uppleva den som ett attraktivt alternativ till andra färdsätt. Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik, men även hur kollektivtrafiken planeras och utformas spelar stor roll för hur den blir attraktiv för resenären.

Efter denna kurs får du bättre förståelse och kunskap om planering för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.

Kursen baseras på handboken Kol-TRAST, som är ett komplement till handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom kollektivtrafikområdet. Trivector har ansvarat för framtagandet av innehållet i Kol-TRAST.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är ny i branschen eller som önskar en bred kunskap om kollektivtrafikfrågor.

Kursen passar även för dig som arbetar med kollektivtrafik i någon form och är verksam inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningar för att utforma ett attraktivt kollektivtrafiksystem.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och kursboken Kol-TRAST.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik utifrån handboken Kol-TRAST, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

7 november, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)