Förstå framtiden först

Planering för bekväm säker och framkomlig cykeltrafik

Planering för bekväm säker och framkomlig cykeltrafik

Att många väljer cykeln för sina vardagsresor är en viktig förutsättning för en hållbar stadsutveckling. Cykeltrafiken bidrar till hållbar tillgänglighet till en låg kostnad och skapar förutsättningar för hälsobefrämjande vardagsmotion.

Cykelbanan är ofta den mest använda ”idrottsplatsen” i en stad. För att cykeltrafiken ska kunna fylla den­na roll måste cyklisterna uppleva att det är ett attraktivt alternativ till andra färdsätt. Det är därför viktigt att cykeltrafiken planeras och utformas så att den blir trygg och bekväm för cyklisterna, och att samhällsplaneringen dessutom skapar goda förutsättningar för en säker och framkomlig cykeltrafik.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på de viktigaste planeringsfaktorerna för en attraktiv cykeltrafik. Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att bedriva ett systematiskt och effektivt arbete med planering och utveckling av cykeltrafiken. Kursen baseras på svenska planeringshandböcker, samt erfarenheter från forskning och de utredningar och utvecklingsprojekt vi har medverkat i.

Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som arbetar med cykelplanering i någon form. Kursen passar även dig som är verksam inom andra sektorer av samhällsplaneringen och i den rollen skapar förutsättningar för att utforma ett attraktivt cykeltrafiksystem.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch och fika.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

30 januari, Stockholm
23 april, Lund

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)