Förstå framtiden först

Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen

Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen

Allt fler pratar om transportplaneringens betydelse för social inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Inte minst Agenda 2030-målen sätter social hållbarhet på agendan. Sociala perspektiv är också en förutsättning för acceptans och realisering av klimatomställningen av transportsektorn. Ytterst är det en demokratifråga.

Men hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i planeringen? Som kursdeltagare får du en grundlig genomgång av den kunskap som finns om social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, och vad det innebär i ett transportsammanhang. Konkreta verktyg och metoder presenteras också, där deltagarna får möjlighet att genom övningar testa metoderna.

I kursen lyfts exempel från kommuner och regioner som visar hur man kan ta hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar i planeringen, liksom hur sociala nyttor och konsekvenser kan bedömas och presenteras. Kursen ska ge stöd för hur vi kan arbeta mer systematiskt med social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet i trafik- och transportplaneringen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamma inom kommun, region och stat som arbetar med:
• Trafik & transporter och vill förstå kopplingen till social inkludering, jämställdhet och jämlikhet.
• Hållbart resande & klimatomställning och vill förstå hur sociala perspektiv påverkar acceptans och realisering av mål.
• Investeringar och investeringsplaner (stora som små) och vill beakta sociala konsekvenser jämte andra konsekvenser.
• Projekt och planarbeten och vill ta bättre hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar.
• Strategiska arbetssätt och vill få idéer och exempel för hur social hållbarhet kan integreras i olika skeden i verksamheten.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen, kontakta:

Nästa kurstillfälle

24 oktober, Lund
5 november, Stockholm

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)