Förstå framtiden först

Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen

Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen

Allt fler pratar om trafik- och transportplaneringens betydelse för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet, men hur får man med dessa perspektiv och konsekvenser i planeringen? Kursen ger en översikt för vad social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet innebär och betyder i ett transportsammanhang.

I kursen lyfts exempel från kommuner och regioner som visar hur man kan ta hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar i planeringen, liksom hur sociala nyttor och konsekvenser kan bedömas och presenteras. Kursen ska ge stöd för hur vi kan arbeta mer systematiskt med social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet i trafik- och transportplaneringen.

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kursen Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen, kontakta:

Nästa kurstillfälle

3 april, Stockholm
8 maj, Göteborg

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurs - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)