Förstå framtiden först

SUMO

SUMO – för utvärdering av mobilitetsprojekt

Många kommuner och verksamheter har sedan ett antal år arbetat intensivt med olika projekt inom mobility management och hållbart resande. Kraven på att visa effekter av det nedlagda arbetet har blivit allt hårdare. SUMO togs fram av Trivector Traffic på uppdrag av Trafikverket år 2004. Sedan dess har SUMO använts i flera hundra utvärderingar och över 200 personer har utbildats i SUMO. SUMO används idag med framgång inom planering, uppföljning och utvärdering av mobilitets- och trafiksäkerhetsprojekt som avser att påverka människors beteenden.

Kursdag + individuell coachning

Kursen ger dig en god inblick i vad SUMO är och hur du hanterar SUMO – från projektstart till projektslut. Och framförallt får du lära dig att utvärdera dina åtgärder på ett riktigt sätt. Kursen omfattar:

  • En kursdag med teori och praktik blandat
  • Individuell coachning i eget valt projekt efter kursen

Kursen bygger på en väl avvägd blandning av teori och praktik. Under kursdagarna tillämpar vi metodiken på verkliga fall som ni ombeds ta med er hemifrån. Efter kursdagarna får du dessutom individuell coachning i eget valt projekt. Detta är en individuell bonus vilket gör att du direkt tillämpar dina nya färdigheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med mobility management på ett praktiskt plan. Kursen lämpar sig både till dig som aldrig använt SUMO men vill komma igång med det och till dig som redan använder SUMO men vill ha ytterligare stöd för att kunna tillämpa SUMO i lite mer komplicerade fall.

Hört från tidigare deltagare

”Strukturen och mellanpratet förmedlade ett tänk – bra!”

”Duktiga kursledare, kunniga och pedagogiska. Lagom fördelning och varvning av teori och praktik”

”Jag uppskattade tillämpningen på mitt eget projekt och handledningen i samband med det”

Pris

5900 kr exkl moms. I priset ingår lunch, kaffe och dokumentation.

Erbjudande: Du får 20 % rabatt på SUMO-kursen om du även går Mobility Management 3.0.

Utbildningen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Allmänna villkor för Trivectors kurser.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår SUMO-kurs, kontakta:

Anmäl dig här!

Nästa kurstillfälle

 

Erbjudande
Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle - betala för 3. Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 500 kr i rabatt. (Det går ej att kombinera rabatterna.)