Förstå framtiden först

Verksamhetsutveckling

Utbildningar inom verksamhetsutveckling

Vi erbjuder processutbildningar och kurser inom verksamhetsutveckling

Kunskapsöverföring utgör en stor del av vårt arbete och en naturlig del av vårt arbetssätt. Våra processutbildningar vänder sig till både privat och offentlig sektor.

Att vara inspirerad efter en kurs är nödvändigt, men inte tillräckligt. Man måste direkt kunna tillämpa sin kunskap och åstadkomma resultat. Vår ambition är att kurserna skall ge sådan färdighet att du kan åka hem och påbörja arbetet. Därför har vi profilerat våra kurser med inriktning mot handling utifrån vanliga situationer. 

Är du verksamhetsutvecklare, processägare, processledare eller på annat sätt involverad i verksamhetens utveckling och förändringsarbete så har vi en bra mix av utbildningar för att du ska lyckas i ditt uppdrag.

Vad tycker våra kursdeltagare?

”Kursledaren är kompetent, erfaren och lättsam”

”Kursen har en bra mix mellan teori och praktiska exempel kopplade till kursdeltagarnas verklighet”

”Kursen ger en bra grund för argumentation på hemmaplan”

”Kursen klargjorde vikten av en tydlig koppling mellan processerna och företagets strategier

Prenumerera!

Jag är intresserad av verksamhetsutveckling och vill anmäla mig till utskick med:

  • tips och inspiration
  • erbjudanden om kurser
  • inbjudan till seminarier.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra öppna eller skräddarsydda kurser, kontakta

Anmäl dig här!

Erbjudande

Anmäl 4 deltagare - betala för 3.

Anmälan 3 månader före kursstart ger dig 1000 kr i rabatt på 2-dagarskurser

(Det går ej att kombinera rabatterna.)

Aktuella öppna kurser

Förstå och designa för kunden
26 mars i Lund
(1 dag, 6.900 kr)

Skapa levande ledningssystem
19-20 mars i Stockholm
(2 dagar, 12.800 kr)

Levande hållbarhetsarbete
7 maj i Göteborg
(1 dag, 6.200 kr)

Kartlägga och dokumentera processer
26 februari i Lund
26 mars i Göteborg
14 maj i Stockholm
(1 dag, 5.900 kr)

Skapa fungerande processer
15-16 januari i Lund (fåtal platser kvar)
12-13 februari i Stockholm
2-3 april i Lund
(2 dagar, 12.800 kr)

Utveckla mätsystem för processer
12-13 mars i Stockholm
21-22 maj i Lund
(2 dagar, 12.800 kr) 

Utveckla processer - för bestående förändring
5-6 mars i Lund
9-10 april i Stockholm
21-22 maj i Göteborg
(2 dagar, 12.800 kr)