Utbildningar

    Utbildningar inom verksamhetsutveckling

    Vi har ett rikt utbud av utbildningar inom verksamhetsutveckling. Kurserna vänder sig både till dig som arbetar inom privat verksamhet och dig som arbetar inom offentlig sektor. Vi erbjuder även företagsinterna utbildningar samt inspirationsföreläsningar för både ledningsgrupper och medarbetare, helt skräddarsydda efter era behov och er verksamhet.

    Med anledning av Corona/Covid-19 har vi valt att ta bort våra salsutbildningar men när restriktionerna ändras kommer vi erbjuda utbildningar i Lund, Stockholm och Göteborg igen. 

    Allmänna villkor för kursbokning