Förstå framtiden först

Designa för kunden

Förstå och designa för kunden

Med nya kundinsikter och designkunskaper hoppas vi att ni kan komma ännu närmare era kunder.

Verksamheters kunder är mer pålästa än någonsin och jämför enkelt alternativen. De har en bra bild av vad de kan få, är mer krävande och har högre förväntningar än tidigare. Som leverantörer är det kritiskt att underhålla kunskapen och förståelsen för kunderna. Det gäller att ha såväl synsätt som metoder och tillräcklig aktivitetsnivå för att lyckas upprätthålla, sprida och använda en aktuell bild av kunderna och deras behov. Denna kurs tar fasta på just detta behov. 

Kursen har tre tydliga delar. I den första delen ges aktuella perspektiv på kundbegreppet och det rörliga målet att förstå kunderna. Här diskuteras också det synsätt som behöver ligga till grund i sammanhanget.

I den andra delen presenteras konkreta metoder och verktyg som används för att förstå verksamhetens kunder. Kursdeltagarna får möjligheten att praktiskt testa olika metoder.

Den tredje delen behandlar hur ”kundskapen” kan omvandlas i verksamheten. Vi går igenom hur man kan designa kundorienterade organisationer och processer för att hjälpa er att gå från kunden i fokus till kundens fokus.

Målgrupp

Det här är en kurs för alla som på något sätt är involverade i verksamheters utveckling och förändring. Verksamhetsutvecklare, processägare och ledare kan alla behöva nya idéer och metoder för att försäkra sig om att utvecklingen av verksamheten i tillräcklig omfattning sker med utgångspunkt i kundernas behov och förväntningar.

Pris

6.900 kr. I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Skapa levande ledningssystem