Förstå framtiden först

Kartlägga och dokumentera

Kartlägga och dokumentera processer

Lär dig processkartläggning och skapa processkartor som inspirerar och används.

Den här kursen ger dig kunskap om processkartläggning och du lär dig skapa dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den. Att ha processdokumentation som verkligen används och fungerar i praktiken är även grunden till ett trovärdigt och verksamhetsstödjande ledningssystem enligt ISO 9000.

Under kursen går vi igenom processkartläggningens grunder och du lär dig att ta fram och nyttja processkartans fulla potential och undvika de vanligaste misstagen. Kursen ger dig förutsättningarna att driva och delta i framgångsrika kartläggningsarbeten som ger värde till din verksamhet.

KOM-IGÅNG-HJÄLP! Våra erfarna processpecialister ger dig personlig feedback på din nästa processkarta som du gör efter kursen
Mer information och detaljerat kursinnehåll får du genom att ladda ner vår kursbroschyr.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som skall driva eller aktivt delta i processkartläggningsarbeten.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

”Kursledaren är kunnig och engagerad”
”Jag kan verkligen se hur det jag lärt mig under kursen kan hjälpa mig i mitt arbete”
”Kursen har en bra balans mellan teori, praktiska exempel och övningar”
”Kursen gav en inblick i hur man dokumenterar processer på ett bra sätt”

Pris

6.300 kr. I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Kartlägga och dokumentera processer

Nästa kurstillfälle

5 november i Göteborg
19 november i Stockholm

Den här kursen ingår i utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare