Förstå framtiden först

Levande hållbarhetsarbete

Levande hållbarhetsarbete

– från vision till vardag

För att göra skillnad behöver hållbarhetsarbetet integreras i ledningsarbetet och omsättas så det påverkar den operativa vardagen.

Denna heldagskurs ger dig användbara angreppssätt och verktyg för att göra hållbarhet till en mer integrerad och levande del av er verksamhet. Målet är att du som kursdeltagare bättre ska kunna leda och utveckla hela din verksamhets hållbarhetsarbete – från vision till vardag.

I kursen lär du dig att jobba systematiskt och strategiskt med hållbarhetsfrågor. Vi går igenom principer och tillvägagångsätt för hur man kan skapa ett levande hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Vi kommer varva presentationer med övningar där du som deltagare får möjlighet att prova verktygen i praktiken.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet i din verksamhet. Till målgruppen hör exempelvis, hållbarhetschefer och hållbarhetsansvariga, miljö- och kvalitetschefer, CSR-ansvariga och strateger.

Pris

6.900 kr. I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Utveckla processer

Nästa kurstillfälle

7 maj i Göteborg
15 oktober i Lund