Förstå framtiden först

Levande ledningssystem

Skapa levande ledningssystem

Förverkliga visionerna med ett ledningssystem som verkligen används och som ger affärsmässig nytta

För att ett ledningssystem ska vara framgångsrikt måste det vara tydligt, lättillgängligt och förankrat. Ett ledningssystem som är baserat på processynsättet skapar dessa möjligheter. Genom att arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställer vi att systemet klarar kunders krav och når intern förankring samt blir en effektiv del av er verksamhet.
I kursen går vi igenom hur man skapar ett system som är förankrat och ger samtliga anställa den trygghet som behövs. Detta för att kunna möta externa revisorer, kunder och standardens krav. Inga pärmar skall behöva gömmas och inga händelser döljas.

Målgrupp

De kvalitetschefer/ansvariga som förstått att ledningssystemet som finns inte ger den förväntade effekten.

De som inte har ett ledningssystem idag men vill skapa en stabilare grund och ett system som engagerar och hjälper företaget framåt mot en eventuell certifiering.

Pris

13.500 kr. I priset ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Skapa levande ledningssystem

Nästa kurstillfälle

17-18 september i Stockholm