Förstå framtiden först

Skapa fungerande processer

Skapa fungerande processer

En fungerande process är en process som används av alla alltid. Inte nödvändigtvis för att man måste, utan för att det är smart att göra så.

Utan etablerade processer präglas verksamheten av ad-hoc beslut, brandsläckning, personberoende, avdelningstänkande och missnöjda kunder.

Den här kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten. Det gäller att starta på rätt sätt. Det är i början som förtroende för arbetssättet skapas och det måste därför snabbt leda till konkreta resultat. Tydligare mål med arbetet och mer friktionsfritt samarbete är typiska vinster som relativt snabbt kan göras.

Med ett strukturerat angreppssätt, som täcker alla viktiga aspekter, ger denna kurs dig förutsättningar att hamna rätt från början. Det är inte svårt, om man gör det på rätt sätt.
Mer information och detaljerat kursinnehåll får du genom att ladda ner vår kursbroschyr.

Målgrupp

Kursen vänder sig till processägare och processledare, de som övergripande ansvarar för processarbetet inom en organisation, och andra som arbetar med verksamhetsutveckling.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

”Kursledaren är kompetent, erfaren och lättsam” 
”Kursen har en bra mix mellan teori och praktiska exempel kopplade till kursdeltagarnas verklighet”

”Kursen ger en bra grund för argumentation på hemmaplan” 

”Kursen klargjorde vikten av en tydlig koppling mellan processerna och företagets strategier”

Pris

13.500 kr

I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Skapa fungerande processer

Nästa kurstillfälle

22-23 oktober i Stockholm (fåtal platser kvar)

Den här kursen ingår i utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare