Förstå framtiden först

Utveckla processer

Utveckla processer - för bestående förändring

Att hela tiden utveckla sina processer är förutsättningen för en livskraftig organisation.

Att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och genomföra förändring på ett sätt som ger bestående resultat är en utmaning. Att det görs snabbt och att den nya processen verkligen används är avgörande. Hellre en lösning som är bra i praktiken än bäst i rapporten på hyllan. Efter kursen har du kunskap om de metoder och verktyg som behövs för att framgångsrikt planera och genomföra processutvecklingsprojekt.

  • Femstegs processutvecklingsmetod
  • Metoder för processanalys
  • Kunskap om förändringsarbete

Basen för kursen är ett metodiskt tillvägagångssätt för att ta sig från målbild till förbättrad process – från möjlighet till verklighet, från idé till en bestående förändring.

Mer information och detaljerat kursinnehåll får du genom att ladda ner vår kursbroschyr.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till verksamhetsutvecklare som arbetar med utveckling av processer i projektform. Det kan vara processledare, projektledare, kvalitetsansvariga och andra som arbetar med processutveckling.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

”Kursledaren är tydlig, kunnig och inspirerande”
”Det mest positiva med kursen är att den både ger en bra helhetsbild och konkreta verktyg som kan tillämpas direkt”
”Kursledaren kunde fånga upp alla bollar och gav bra praktiska exempel”
”Metoderna som gås igenom är praktiskt applicerbara”

Pris

13.500 kr. I priser ingår detaljerad dokumentation, kaffe och lunch. För betalningsvillkor se våra allmänna villkor.

Mer information

Kontakta mig och få svar direkt.

Anmäl dig här till kursen Utveckla processer

Nästa kurstillfälle

1-2 oktober i Lund
12-13 november i Stockholm

Den här kursen ingår i utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare