Ännu en grupp har blivit Certifierade processutvecklare

2020-06-17
Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

Stort grattis säger vi till våra nycertifierade deltagare i programmet Certifierad processutvecklare! Vi är djupt imponerade över det arbete ni lagt ner under det senaste året och så glada för att det gick att genomföra de sista delarna av utbildningen samt certifieringsdagen på distans för att undvika smittspridning.

Certifierad Processutvecklare - diplom och blommor

Förra året genomförde Trivector en första högtidlig certifieringsdag för certifierade processutvecklare. I år ställde Corona-pandemin till det, men trots det har vi nu fyra nya deltagare som kan titulera sig certifierade processutvecklare. Certifieringen utförs utifrån boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling”.

Utbildningsprogram med personlig coach

Programmet Certifierad processutvecklare innehåller både kurser och eget arbete. Varje deltagare får under utbildningen stöd från en personlig coach.

Deltagarna får  bland annat lära sig att…

  • Bedriva processutvecklingsprojekt.
  • Identifiera verksamhetens utvecklingsmöjligheter samt utföra förändringar som ger effekt och leder till resultat.
  • Rita processkartor och skapa hållbara samarbeten över organisatoriska gränser.
  • Du får metoder och verktyg som hjälper dig att skapa en samsyn av verksamheten.
  • Etablera och vårda processer i verksamheten och sätta upp tydliga mål för processarbetet.
  • Utveckla mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig avgöra vad som är viktigt att mäta, hur du ska gå tillväga och följa upp resultat.
  • Hålla processarbetet levande i verksamheten samt jobba kontinuerligt med att förbättra verksamheten utifrån kund, medborgare eller brukare.

Mer information

Läs mer om utbildningsprogrammet Certifierad processutvecklare eller kontakta Anders Ljungberg, vd Trivector LogiQ och en av författarna bakom boken Processbaserad verksamhetsutveckling.