Ett bra strukturkapital minimerar risker

2020-03-23
Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

Coronaviruset COVID-19 påverkar oss alla idag oavsett vilken bransch vi befinner oss i. När vi hanterat den initiala krisen blir nästa steg att se över vår riskhantering, så att vi minimerar påverkan av vår verksamhet om något liknande skulle ske igen. En viktig del av vår riskhantering är att bygga upp ett strukturkapital, en bild av hur vårt arbetssätt ser ut och hänger ihop, som hjälper oss vid oförutsägbara händelser i organisationen.

Mer information

Läs mer om processkartläggning

Relaterade utbildningar: Kartlägga och dokumentera processer 

Relaterade inlägg: