Har ni en hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?

2018-03-08
Verksamhetsutveckling
Ledningssystem

CSR Forum är Västsveriges största konferens inom hållbarhet. Konferensen arrangeras den 18 april för tionde året i rad av CSR Västsverige och vänder sig till dig som är intresserade av samhällsansvar och hållbarhet. Vi är på plats med workshopen ”Har ni en hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?”, en workshop om hur du kopplar hållbarhet till affär och verksamhet.

hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?

Några frågor till Mattias Holmström, hållbarhetsansvarig och konsult på Trivector LogiQ.

Berätta kort om innehållet i Trivectors workshop på CSR Forum 18 april

– Vi kommer jobba med att koppla hållbarhet till affär/uppdrag och verksamhet. Målet med workshopen är att ge deltagarna konkreta metoder för hur man kan driva hållbarhetsarbetet med hjälp av befintliga processer och ledningssystem.

Flera av utmaningarna med att integrera hållbarhet i verksamheter är inte unika, utan delas med andra centrala frågor. Det som skiljer för hållbarhetsarbetet är att det är relativt nytt, det är i hög grad känslostyrt och det är bråttom. Här handlar det många gånger om att skapa och förankra en gemensam vision och att bryta ner den till mer konkreta åtgärder som motiverar och engagerar utan att paralysera och passivisera.

Vad hoppas du deltagarna tar med sig från er workshop?

– Energi, inspiration och verktyg som möjliggör förändring. Jag vet att många av dem som driver hållbarhetsarbetet jobbar i en vardag kantad av komplexitet och beroenden. Men om man fokuserar på processer och värdeperspektivet öppnar man upp för nya sätt att se på verksamheten. Och genom att koppla hållbarhet till processer läggs större fokus på möjligheter än restriktioner. Därför hoppas jag workshopen kan ge energi och nya tillvägagångssätt för ett förbättrat och mer effektfullt hållbarhetsarbete.

CSR Forum är en stor konferens med många deltagare och ett stort innehållsrikt program. Vad ser du mest fram emot?

– Hämta kraft och energi. Forskning och rapportering om klimat och integration är inte alltid så positivt laddade så jag ser fram emot att träffa engagerade och drivna personer som kan inbringa hopp och framtidstro. Vi behöver prata mer om det senare tycker jag.

Mer information och anmälan

Välkommen att kontakta Mattias om du är intresserad av att diskutera CSR och hållbarhet ur ett affärsperspektiv, 010-45 65 782, mattias.holmstrom@trivector.se eller genom LinkedIn.