Har ni en hållbarhetsstrategi eller hållbar strategi?

2019-03-13
Verksamhetsutveckling
Hållbarhet
Verksamhetsutveckling

Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Numera är hållbarhetsarbetet ofta också väglett av en hållbarhetsstrategi som beskriver hur verksamheten ska nå sina hållbarhetsmål.

Detta är en spännande utveckling som är väldigt inspirerande att se. Men för att nå ännu längre och fortsätta omställningen till ett hållbart samhälle behöver vi göra mer. Ohållbara verksamheter behöver bli hållbara och för att nå dit behöver vi gå från hållbarhetsstrategier till hållbara strategier.

Tre risker med att skapa en hållbarhetsstrategi och separera hållbarhet från kärnverksamheten

När nya krav och möjligheter kommer i fokus som digitalisering, jämställdhet eller hållbarhet, är det naturligt att det till en början särbehandlas allt eftersom man börjar förstå ämnet, lär känna utmaningarna för att sedan anpassa det till den egna verksamhetens förutsättningar. Det kan till och med vara nyttigt för verksamheten att tillfälligt ge extra fokus till en eller ett par frågor för att skapa kännedom och engagemang i verksamheten. Men att separera viktiga frågor som hållbarhet medför också flera risker. Bland annat att hållbarhetsarbetet:

  • blir isolerat till en avdelning eller några enstaka personer
  • kan motverka och motverkas av parallella strategier
  • fokuseras till små vinster över större nödvändiga förändringar

Risken är helt enkelt att hållbarhetsarbetet får begränsad effekt och de nödvändiga förändringarna uteblir. Även om det finns värde i att initialt skapa separata digitaliserings-, jämställdhets- och/eller hållbarhetsstrategier bör de så snart som möjligt integreras till att bli en digital, jämställd och hållbar strategi.

Mer information

Läs mer om kursen Levande hållbarhetsarbete – från vision till vardag.

Kontakta Mattias Holmström, mattias.holmstrom@trivector.se