Igår examinerades Trivector LogiQs åtta första Certifierade Processutvecklare

2019-06-19
Verksamhetsutveckling
Processer

Igår examinerades de åtta första som gått Trivector LogiQs utbildning Certifierad Processutvecklare. Certifieringen innebär att deltagarna behärskar både teori och praktik för att agera som processutvecklare enligt krav utifrån boken Processbaserad Verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson) och examineringen genomfördes av författarna.

certifiering av processutvecklare

Deltagarna har förvärvat:

 • Förståelse och grunder för verksamhetsprocesser och processorganisation
 • Kunskap och förmåga att kartlägga och driva processkartläggning
 • Kunskap och förmåga att planera och driva processutvecklingsprojekt
 • Kunskap och förmåga att bygga processbaserade mätsystem

Efter tentamen bytte deltagarna erfarenheter, fick inspiration och hade en trevlig dag tillsammans med coacher och examinatorer.

Nya kunskaper och ökad förståelse

Kunskaperna och förståelsen har erhållits genom:

 • Skapa fungerande processer – 2 dagars kurs. En fungerande process är en process som används av alla alltid. Inte nödvändigtvis för att man måste, utan för att det är smart att göra så. Kursen fokuserar på den omställning det innebär att etablera och vårda processer i verksamheten.
 • Inlämningsuppgift – gap- och mognadsanalys av processorientering i verksamhet – 4 dagar
 • Kartlägga och dokumentera processer 1 dags kurs. Kursen ger deltagaren kunskap om processkartläggning och metoder för att skapa dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den.
 • Utveckla processer för bestående förändring – 2 dagars kurs. Kursen ger kunskap om de metoder och verktyg som behövs för att framgångsrikt planera och genomföra processutvecklingsprojekt.
 • Inlämningsuppgift – business case för processutveckling – 3 dagar
 • Inlämningsuppgift – projektplan för processutvecklingsprojekt 5 – dagar
 • Skapa mätsystem för processer – 2 dagars kurs. Kursen ger verktyg och kunskaper för att lyckas med en av de främsta framgångsfaktorerna: att mäta processer. Kursdeltagarna får lära sig avgöra vad som är viktigt, vad som ska mätas och hur det ska göras.
 • Certifieringsprov 1 dag
 • Självstudier motsvarande – 10 dagar

Stort grattis alla Certifierade Processutvecklare och bra jobbat!

Mer information

Läs mer om utbildningen Certifierad Processutvecklare, eller kontakta Mikael Elvander, 010-456 57 88.