Ny kurs: Levande hållbarhetsarbete

2018-02-28
Verksamhetsutveckling

Ansvarar du för eller driver du hållbarhetsarbetet i din organisation? Nu kan vi äntligen presentera vår nya kurs ”Levande hållbarhetsarbete – från vision till vardag”. Kursen ger dig förutsättningarna att göra hållbarhet till en mer integrerad och levande del av er verksamhet.

Idag bedriver alla verksamheter någon form av hållbarhetsarbete. Även om hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och seriöst, finns risken att det sker vid sidan om övrigt ledningsarbete och får begränsat inflytande i vardagen.

Vi har ställt tre frågor till Mattias Holmström, hållbarhetsansvarig på Trivector LogiQ och kursledare för kursen.

Varför behövs den här kursen och hur skiljer den sig från andra kurser?

Hållbarhet får för lite genomslag i flera verksamheter. Det arbetas för mycket med hållbarhet som restriktion och avgränsare och för lite med hållbarhet som möjliggörare och något som stärker konkurrenskraften. Kursen behövs därför att hållbarhet integreras för dåligt i verksamheters ledningsarbete. Det som utmärker kursen är att den innehåller verktyg och angreppssätt för att etablera och integrera hållbarhetsarbetet från verksamhetens strategiska vision ända ut till medarbetarnas operativa vardag. Detta gör att deltagarna får kunskap att kunna analysera var, och vilken typ av insatser som kan behövas för att förbättra hållbarhetsarbetet i sin egen organisation.

Vad får kursdeltagarna ut av kursen?  

Kursdeltagarna får lära sig principer och angreppssätt för hur man kan skapa ett levande hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Den här kursen täcker såväl ett antal konkreta verktyg och angreppssätt, såsom övergripande principer och synsätt. Vi kommer att varva presentationer med övningar där deltagarna får möjlighet att prova verktygen i praktiken.

Vilka vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till de som ansvarar för, eller driver hållbarhetsarbetet i din organisation. Det kan exempelvis vara hållbarhetschefer, hållbarhetsansvariga, miljö- och kvalitetschefer, CSR-ansvariga och strateger.

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig på kurssidan >> 

Välkommen att kontakta Mattias Holmström om du har frågor om kursen, mattias.holmstrom@trivector.se eller 010-456 57 82

Prenumerera Följ Trivector LogiQ på LinkedIn.