Smart samarbete ger ökad livskvalitet

2019-11-14
Verksamhetsutveckling

Tusentals hjärtsviktspatienter kan få ökad livskvalitet när Region Skåne nu förbättrar samarbetet bland annat mellan primärvård och specialistvård. Syftet är att fler patienter snabbt ska få rätt vård utan att kostnaderna ökar. Att ändra på invanda arbetssätt är aldrig lätt, men om det görs rätt kan det få mycket positiva effekter. I detta fallet kan det förlänga liv.

I det senaste nummer av kundmagasinet 2038 kan du läsa om hur Skånes universitetssjukhus, SUS, har jobbat för att ändra sitt arbetssätt och förbättra samarbetet inom vården, ett projekt som förväntas leda till att fler patienter kan få ökad livskvalitet. SUS valde att ta ett helhetsgrepp om hela vårdkedjan för hjärtsviktspatienter, där syftet är att sätta patienten i fokus och se hur alla delar av vården kan samverka för patientens bästa. Ett intressant case att inspireras av oavsett om du jobbar i vården eller inte. Behöver ni ändra på invanda arbetssätt, öka samarbetet mellan organisatoriska gränser, eller vill ni åstadkomma mer med befintliga resurser? Läs artikeln!

Länk till artikeln: smart-samarbete-ger-okad-livskvalitet_2038_hostvintern-2019-20_

Mer information

Kontakta Gunilla Lindström, Gunilla.Lindstrom@trivector.se