Vad är en huvudprocesskarta?

2018-12-14
Verksamhetsutveckling
Processer

En informativ film som beskriver vad en huvudprocesskarta är och vad den bör innehålla.

Film - Vad är en huvudprocesskarta?

En huvudprocesskarta består av verksamhetens viktigaste processer. Huvudprocesser är de processer som realiserar verksamhetsidén. Tillsammans beskriver dem varför verksamheten finns och vad verksamheten gör för att uppfylla sina kunders behov. Huvudprocesskartan ger därmed en tydlig bild av vad verksamheten ska vara bra på för att hålla sig konkurrenskraftig.

Filmen beskriver vad en huvudprocesskarta är och vad den bör innehålla. Du får också ta del av ett exempel som visar hur en huvudprocesskarta kan se ut och skilja sig åt för två verksamheter inom samma bransch.

Mer information

Läs mer om huvudprocesskartans fördelar och kritiska framgångsfaktorer vid framtagning av en huvudprocesskarta: Styra och leda verksamheter med hjälp av processer

Kontakta Mikael Elvander010-456 57 88

 Film