Vad är en process?

2018-11-29
Verksamhetsutveckling
Processer

Ordet process förekommer i många sammanhang men denna film fokuserar på verksamhetsprocesser och hur man definierar och avgränsar processer på rätt sätt.

Film - Vad är en process?

Vad är viktigt att tänka på när man ska definiera en process och bestämma processens början och slut? Det är många verksamheter som definierar processerna fel genom att stycka upp processen bland avdelningar. Processer omfattar helheter och binder ihop fler olika aktiviteter. Viktigt när du definierar en process är att processen går från ”hungrig till mätt”. Det vill säga att en process startar med ett kundbehov och slutar när kundbehovet är tillfredsställt.

Mer information

Läs mer om vad vi kan hjälpa er att definiera era processer på rätt sätt och skapa processkartor som skapar samsyn av verksamheten och verkligen används av medarbetarna.

Kontakta Mikael Elvander010-456 57 88

Filmen