Vill du också vässa din verksamhet i höst?

2017-08-29
Verksamhetsutveckling
Ledningssystem
Processer

Intresset är stort för våra kurser inom processbaserad verksamhetsutveckling hösten 2017. Ett par kurser är redan fullbokade och andra nästintill. Se till att säkra din plats innan de tar slut.

Våra utbildningar vänder sig till dig som vill utveckla din verksamhet, både privat och offentlig sektor. Att vara inspirerad efter en kurs är nödvändigt, men inte tillräckligt. Man måste direkt kunna tillämpa sin kunskap och åstadkomma resultat. Vår ambition är att kurserna skall ge sådan färdighet att du kan åka hem och påbörja arbetet. Därför har vi profilerat våra kurser med inriktning mot handling utifrån olika vanliga situationer.

Aktuella öppna kurser

Kartlägga och dokumentera processer 
19 september i Stockholm
7 november i Göteborg
21 november i Lund

Processorientering
12 december i Stockholm

Skapa fungerande processer
19-20 september i Lund
24-25 oktober i Stockholm

Skapa levande ledningssystem
7-8 september i Stockholm

Utveckla mätsystem för processer
10-11 oktober i Lund
28-29 november i Stockholm

Utveckla processer – för bestående förändring
13-14 juni i Göteborg
3-4 oktober i Lund
14-15 november i Stockholm
5-6 december i Göteborg

Erbjudande

Höstrabatt – anmäl dig senast 13 oktober och få 25 % rabatt/kurs.
Anmäl 4 deltagare – betala för 3.
Anmälan 4 veckor före kursstart ger dig 1000 kr i rabatt på 2-dagarskurser
(Det går ej att kombinera rabatterna.)

Läs mer om våra kurser inom processbaserad verksamhetsutveckling.

Prenumerera Följ Trivector LogiQ på LinkedIn.