Zoom

    Om Zoom

    Vi använder Zoom för våra utbildningar och webbinarier. Vi gör det för att systemet har en mängd olika funktioner som inte finns i andra system. Det handlar t ex om break out session för workshopar. Och vi har lång och bra erfarenhet av systemet.

    Vi är medvetna om att säkerheten i systemet har diskuterats den senaste tiden. Många av dessa diskuterade brister har redan åtgärdats av Zoom, t ex ingen koppling till Facebook, Linkedin etc. Man har tagit bort närvaro-spåraren, och sett över sin privacy policy. Och flera förbättringar är på gång.

    I våra kurser och webinarier kommer vi att göra ytterligare åtgärder för att ytterligare öka säkerheten, det kan handla om att använda password, väntrum etc. Och i de flesta fall går det bra att använda Zoom via webben och inget program måste laddas ner.

    Här kan du läsa om Zooms åtgärder.